Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2007

Ελλάδα Συγνώμη ,αλλά... δεν θα Αλλάξω Γνώμη! PART II

Πρώτο post σε αυτό το blog και θα αρχίσω με γκρίνια ,έτσι για να πάει καλά το εγχείρημα δηλαδή.

Πρόκειται για ένα παλαιότερο post του Φιλαλήθη ,και το ξανανεβάζω ,όχι για κανένα άλλο λόγο ,αλλά διότι θεωρώ πως ο ΟΤΕ είναι μια από τις ισχυρότερες εταιρίες στην ελλάδα ,και έχω περισσότερες απαιτήσεις από αυτήν και προσδοκώ μεταχείρηση ίση των προσδοκιών μου.

Έχουμε και λέμε :
Το άρθρο 4 του συντάγματος:

Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
……………………………………………………………………………
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
……………………………………………………………………………
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
…………………………………………………………………………….

Αλλά και το καταστατικό της εταιρίας Ο.Τ.Ε.:


Άρθρο 7Ποσοστό Συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου

1. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

2. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να διαθέσει το ένα τοις εκατό (1%) από το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού του ΟΤΕ άνευ τιμήματος. Το μεταβιβαζόμενο ποσοστό μετοχών είναι ακατάσχετο και αναπαλλοτρίωτο. Η διάθεση αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.


Πολύ ωραία! Πείτε μου όμως ,βάση ποιού νόμου απαγορεύται στον απλό πολίτη
να παρκάρει στο συγκεκριμένο σημείο στην φωτογραφία ενώ τα αυτοκίνητα του ΟΤΕ μπορούν να σταθμεύουν ανενόχλητα; Πιο πάνω αποδεικνείεται πως είναι μια εταιρία όπως πολλές άλλες ιδιοτικές αφού το δημόσιο ελέγχει μόνο το 1/3 !

Μήπως κάτι δεν πάει καλά σύμφωνα με το άρθρο 4 του συντάγματος ,παράγραφοι1 ,2 ,5 και 7;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Site Meter